Drepturi In Cristos / Our Rights in Christ

 

Astazi va invit sa cercetam impreuna Cuvantul lui Dumnezeu si sa vedem ce vrea sa ne spuna cu privire la Detectarea Pericolelor intr-o Lume Saturata de pofte care conduc la  Imoralitate (pacate sexuale).

Pentru aceasta este important sa ne cunoastem drepturile care decurg din identitatea noastra in Cristos. Asadar sa ne cunoastem drepturile de crestini-Dreptul la Puritate

Ca si Copil al lui Dumnezeu am dreptul:

 • Sa-mi prezint trupul ca o jertfa vie si sfanta lui Dumnezeu-Rom 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
 • Sa-mi reinnoiesc mintea pentru a nu ma conforma cu aceasta lume-Rom. 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită.
 • Sa am o gandire a Duhului unde e viata si pace, si nu una carnala care este moarte-Rom. 8:5-6 În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.  (6)  Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
 • Sa-mi fixez ochii asupra lui Isus, capetenia si autorul credintei noastre-Evrei 12:2 Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
 • Sa ma gandesc la lucrurile de sus unde Cristos este la dreapta lui Dumnezeu-Col. 3:1-2 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.
 • Sa pastrez patul casniciei curat si neintinat-Evrei 13:4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.
 • Sa fug de imoralitate si sa spun “nu” pacatului care-mi poate afecta mintea si trupul-1Cor. 6:18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.
 • Sa ma abtin de la imoralitate sexuala si sa ma gandesc la (viitorul meu) sot/sotie-1 Tes. 4:3-5 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;  (4)  fiecare din voi să ştie să-şi stăpînească vasul în sfinţenie şi cinste,  (5)  nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu.
 • Sa ma gandesc  tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă-Filip. 4:8
 • Sa uit ce este in urma si sa ma arunc inainte, spre pretul chemarii lui Dumnezeu in Isus Cristos- Filip. 3:13-14 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în urma mea, şi aruncîndu-mă spre ce este înainte,  (14)  alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
 • Sa promit si sa ma tin ca nu voi privi pofticios la o femeie (sau barbat)-Iov 31:1 Făcusem un legămînt cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. (Vezi si Mat. 5:28)
 • Sa ma imbrac in Cristos si sa nu ma mai ingrijesc de carne cu poftele ei-Rom.13:13-14 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;  (14)  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pămîntească, pentruca să-i treziţi poftele.
 • Sa incurajez si sa edific pe ceilalti-1Tes. 5:11 Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.
 • Sa umblu prin Duhul fara sa ma ingrijesc de poftele carnii-Gal. 5:16 Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.
 • Sa cer si sa primesc iertare si curatire de orice nelegiuire-1Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
 • Sa fiu liber de orice condamnare/acuzatie impotriva mea fiindca nu exista condamnare, sau pedeapsa pentru cei ce sunt in Cristos Isus-Rom. 8:1 Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.

Autor: Pastor Simion Timbuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *